Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Rijeka, Croatia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Rijeka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rijeka đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Rijeka

Địa điểm
Croatia
Rijeka
The Faculty of Economics and Business in Rijeka was founded in mid-1961. With first lectures starting on 1st November 1961, the Faculty has been educa...
Department of Mathematics in Rijeka was founded in 1960 as a department on the Faculty of Educational Sciences (since 1998 the Faculty of Philosophy),...
The tradition of Higher Education in Rijeka dates back as far as 1627, whereas the first milestone of the systematic education of engineering personne...