Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Rijeka, Croatia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Rijeka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rijeka đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Rijeka

Địa điểm
Croatia
Rijeka
Giới thiệu về KhoaKhoa Kinh tế và Kinh doanh tại Rijeka được thành lập vào giữa năm 1961. Với các bài giảng đầu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 19...
Về chúng tôiKhoa Toán học ở Rijeka được thành lập năm 1960 với tư cách là khoa của Khoa Khoa học Giáo dục (từ năm 1998 Khoa Triết học), trở thành một ...
Truyền thống giáo dục đại học tại Rijeka ngày trở lại như xa như năm 1627, trong khi cột mốc đầu tiên của giáo dục có hệ thống của cán bộ kỹ thuật tro...