University Of Rijeka - Faculty of Economics and Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu về Khoa

Khoa Kinh tế và Kinh doanh tại Rijeka được thành lập vào giữa năm 1961. Với các bài giảng đầu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 1961, Khoa đã đào tạo các chuyên gia kinh tế đặc biệt để tăng cường phát triển kinh tế vùng Croatia Littoral và Istria. Năm 2001, Khoa chuyển đến địa chỉ mới của I. Filipovića 4, Rijeka.

Kể từ năm học 2005/2006, Khoa Kinh tế và Kinh doanh của Đại học Rijeka (EFRI) tiến hành các chương trình nghiên cứu đại học phù hợp với Tuyên bố Bologna cho các chương trình nghiên cứu Kinh tế và Kinh tế Kinh doanh. Trong khi nâng cao sự phát triển của các chương trình học, Khoa đã áp dụng một mô hình được quốc tế công nhận 3 2 3, để sau khi hoàn thành chương trình học đại học ba năm đại học, sinh viên có được bằng Cử nhân kinh tế, tiếp theo là một chương trình sau đại học hai năm, và sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trao bằng thạc sĩ. Sau đó, hoàn thành một nghiên cứu tiến sĩ sau đại học ba năm dẫn đến việc có được một danh hiệu học tập của một tiến sĩ.

Một số lượng lớn các trường đại học nước ngoài, trong đó Khoa đã ký các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, số lượng giáo sư thỉnh giảng tham gia vào quá trình giảng dạy và số giáo viên của Khoa tại trường đại học nước ngoài cũng như ngày càng nhiều sinh viên trong các chương trình di động cho thấy khối lượng hiện tại của Khoa Kinh tế và Kinh doanh tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục đại học quốc tế.

ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi sống theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, và các chương trình của chúng tôi được công nhận bởi các chương trình khác nhau và Tổ chức của chúng tôi tham gia vào các thành viên khác nhau.
Chúng tôi cam kết tạo ra những nội dung mới và chuyển giao kiến ​​thức cho những người trẻ, những người sẽ làm những điều tuyệt vời trong lĩnh vực kinh tế học rất sớm. Do đó chúng tôi tin rằng một chương trình học tiếng Anh ở cả hai cấp độ (đại học và sau đại học) phải có giá cả phải chăng hơn cho tất cả học sinh. Vì vậy, do đó chúng tôi điều chỉnh học phí của chúng tôi cho phù hợp. Theo nghĩa này, chúng tôi tin rằng chúng tôi theo đúng con đường xem xét thực tế là sinh viên của chúng tôi có kết quả xuất sắc trong các dự án khác nhau. Hơn nữa, các cựu sinh viên của chúng tôi (các thành viên ALUMNI của chúng tôi) giữ vị trí hàng đầu trong nhiều công ty và tổ chức.

SỨ MỆNH

Trong môi trường kinh doanh và khoa học quốc tế, và hợp tác với cộng đồng, bằng cách giáo dục và phát triển các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu có trách nhiệm xã hội, chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của xã hội và khoa học.

TẦM NHÌN

Tích hợp vào khu vực châu Âu của giáo dục đại học và khu vực nghiên cứu châu Âu kèm theo sự hỗ trợ áp đảo cho sự phát triển của nền kinh tế. Hội nhập có thể được nhìn thấy thông qua khả năng cạnh tranh của các chương trình nghiên cứu, trao đổi sinh viên, nhân viên học thuật và hành chính, nghiên cứu quốc tế chung và các dự án nghiên cứu. Hỗ trợ cho vay đối với nền kinh tế đạt được thông qua việc xây dựng các chương trình giáo dục hữu ích cho nền kinh tế, chung, cùng có lợi, các dự án nghiên cứu cũng như khả năng phổ biến rộng rãi của học sinh. Khoa sẽ được công nhận là một viện giáo dục đại học được nhiều người tìm kiếm và đáng tin cậy hơn, một đối tác với nền kinh tế cũng như với các học viện và sinh viên khoa học và quốc gia và quốc tế khác. Khoa sẽ là một tổ chức sẽ liên tục phát triển và tăng cường các chương trình nghiên cứu, nghiên cứu và nhân viên của mình.

Địa điểm

Rijeka

Address
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka Croatia

Rijeka, Hạt Primorje-Gorski, Croatia

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn