Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Estonia 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Estonia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Estonia. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Estonia và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Estonia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Estonia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

7 Kết quả trong Estonia

Địa điểm
Estonia
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS), founded in 1992, is the largest private university in Estonia. Our 1,600 students mak...
The Estonian Academy of Arts, founded in 1914, is the only public university in Estonia offering higher education in fine arts, design, architecture, ...
Talllinn University of Technology is the only technological university in Estonia and the flagship of Estonian engineering and technical education. Th...
The University of Tartu (UT) is Estonia’s leading centre of research and training. It is the only university in the Baltics ranked in the top 2% of th...
The mission of the Estonian Academy of Music and Theatre is to contribute to the development of a human-centred Estonian society, the spread of a crea...
The College`s mission is to offer the best applied IT education in the region, bringing together high-tech know-how and the practical needs of the inf...
Estonian Aviation Academy was founded in 1993 with the aim of training aviation specialists, developing national aviation culture and promoting aviati...