Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Tallinn, Estonia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tallinn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tallinn đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

5 Kết quả trong Tallinn

Địa điểm
Estonia
Tallinn
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS), founded in 1992, is the largest private university in Estonia. Our 1,600 students mak...
The Estonian Academy of Arts, founded in 1914, is the only public university in Estonia offering higher education in fine arts, design, architecture, ...
Talllinn University of Technology is the only technological university in Estonia and the flagship of Estonian engineering and technical education. Th...
The mission of the Estonian Academy of Music and Theatre is to contribute to the development of a human-centred Estonian society, the spread of a crea...
The College`s mission is to offer the best applied IT education in the region, bringing together high-tech know-how and the practical needs of the inf...