Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Georgetown, Guyana 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Georgetown. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Georgetown đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Georgetown

Địa điểm
Guyana
Georgetown
Cơ sở Thổ Nhĩ KỳUniversity of Guyana là tổ chức giáo dục đại học quốc gia duy nhất của Guyana. Nó được thành lập vào tháng 4 năm 1963 với Sứ mệnh sau:...