Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Georgetown, Guyana 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Georgetown. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Georgetown đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Georgetown

Địa điểm
Guyana
Georgetown
The University of Guyana was established in April 1963 and began its operations in October of the same year with a batch of 164 students in temporary ...