Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Assen, Hà Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Assen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Assen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Assen

Địa điểm
Hà Lan
Assen
Mở rộng ranh giới của bạn là những gì nó là tất cả về, đó là những gì chúng tôi tin tưởng. Thế giới đang ở dưới chân bạn và bạn có thể hoàn thành bất ...
Hanze Đại học Khoa học Ứng dụng (UAS) nằm ở các thành phố sinh viên sôi động của Groningen. Chúng tôi có một loạt các chương trình, Giấy chứng nhận và...