Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Breda, Hà Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Breda. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Breda đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Breda

Địa điểm
Hà Lan
Breda
Để xem các chương trình thạc sĩ tại Đại học AvansHọc tập tại Đại học Khoa học Ứng dụng Avans ở Hà Lan là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang cân nhắc ...
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 , tên của chúng tôi đã được đổi thành Breda University of Applied Sciences . Năm học này, chúng tôi cũng đã cư trú trong m...