Martinair Flight Academy

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chào mừng bạn Äến Martinair Academy bay

Các Martinair Academy bay có nguá»n gá»c từ cách Äây 40 nÄm và là má»t phần của AIR FRANCE KLM Group /. Các há»c viá»n là lâu Äá»i nhất á» Hà Lan mà chạy tất cả các hÆ°á»ng dẫn chuyến bay thá»±c tế từ má»t phi trÆ°á»ng Hà Lan. Do Äó chúng tôi sá»­ dụng má»t hạm Äá»i hiá»n Äại và trẻ có cÄn nhà của mình tại Lelystad Airport.

khóa Äào tạo tích hợp chuyên sâu này mất khoảng 24 tháng và bắt Äầu 3 lần má»i nÄm. Các lý thuyết Äược ÄÆ°a ra bằng cách sá»­ dụng má»t máy tính dá»±a trên há» thá»ng Äào tạo và Äược tích hợp Äầy Äủ các bài há»c bay thá»±c tế. Äiá»u này có nghÄ©a là lý thuyết Äược xen kẽ vá»i những bài há»c thá»±c tiá»n bay, hÆ°á»ng lý thuyết có thá» Äược áp dụng trá»±c tiếp vào thá»±c tế.

Hàng tháng có má»t ngày giá»i thiá»u tại há»c viá»n bay, á» Äây bạn sẽ có Äược tất cả các thông tin bạn cần và Äá» khám phá và hiá»u Martinair Academy bay. Viá»c lá»±a chá»n có thá» bắt Äầu bất cứ lúc nào và có thá» Äược hoàn thành trong khoảng 3 tuần.

Martinair Academy Flight là tá»± hào thông báo liên minh vá»i hai công ty khác, Trener Kft và FSC. Các công ty má»i Äược thành lập Äược gá»i là Trung Academy bay châu Ãu, Cefa.

Sau khi Äánh giá toàn diá»n Trung Academy bay châu Ãu Äã Äược chá»n bá»i Wizz Air nhÆ° má»t Äá»i tác cho chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo Äá»c Äáo cá» vấn Pilot.

Tại sao Martinair Academy bay?

Martinair102

Äiá»u quan trá»ng là Äá» cảm thấy thoải mái vá»i cách giáo dục mà há»c 'của bạn' cung cấp cho bạn.

Má»t trong những lý do quan trá»ng nhất Äá» lá»±a chá»n cho Martinair Academy bay là quy mô nhá» của nó. Tá»i Äa 36 há»c sinh bắt Äầu Äào tạo ATPL của há» má»i nÄm và các lá»p há»c không vượt quá má»t sá» 12 sinh viên. Äiá»u này dẫn Äến má»t cách tiếp cận rất cá nhân, trong Äó các cá nhân là trung tâm.

Tại Martinair Academy bay bắt Äầu thá»±c tế bay chá» sau bá»n tuần Äào tạo trÆ°á»ng Äất. chuyến bay solo Äầu tiên của mình diá»n ra khoảng hai tháng sau khi bắt Äầu chuyến bay huấn luyá»n của bạn. Äiá»u này có nghÄ©a rằng lý thuyết kết hợp vá»i huấn luyá»n bay thá»±c tế trong nÄm Äầu tiên. Trong bay thá»±c tế nÄm thứ hai vá»i Äá»i bay trẻ và hiá»n Äại Äược nhấn mạnh.

Trong nÄm Äầu tiên, toàn bá» lý thuyết ATPL sẽ Äược Äiá»u trá» bằng cách sá»­ dụng CBT (Computer Based Training), Äược há» trợ bá»i thÆ°á»ng xuyên tất cả các giáo viên lý thuyết vòng, những ngÆ°á»i có thá» cung cấp cho hÆ°á»ng dẫn bay bản thân và dá» dàng có thá» tạo má»t liên kết giữa lý thuyết và thá»±c hành.

Trong nÄm này, bạn cÅ©ng sẽ có Äược giấy phép Äầu tiên của bạn, Private Pilot License. Äiá»u này cho phép bạn bay sá» yêu cầu của giá» Äá» Äiá»u hÆ°á»ng vá»i má»t há»c sinh Äá»ng bào ATPL, vì vậy bạn có Äược nhiá»u kinh nghiá»m vá»i nhau. Ngoài ra bạn có thá» thá»±c hiá»n các chuyến bay Äến aerodromes nÆ°á»c ngoài xa hÆ¡n, bá»i vì cùng bạn có gấp Äôi sá» giá» sẵn có.

Không giá»ng nhÆ° má»t sá» trÆ°á»ng há»c các chuyến bay khác, các chuyến bay huấn luyá»n hoàn chá»nh tại Martinair Academy bay sẽ thá»±c hiá»n tại má»t Äá»a Äiá»m, trong trÆ°á»ng hợp của chúng tôi Äây là Lelystad Airport.

Triá»n vá»ng tÆ°Æ¡ng lai

Martinair103

Martinair Academy Flight là má»t công ty con hoàn toàn của Martinair Holland NV Martinair Holland NV thuá»c sá» hữu của KLM, do de MFA cÅ©ng là má»t phần của AIR FRANCE / KLM Group. Äiá»u này có nghÄ©a rằng nếu các công ty trong nhóm này, chẳng hạn nhÆ° KLM, Transavia và Martinair, cần phi công há» sẽ tuyá»n trÆ°á»ng máy bay riêng của há». Cụ thá», nó có nghÄ©a là KLM Academy bay cung cấp KLM và Martinair Academy Flight là má»t "nhà cung cấp Æ°a thích" cho Transavia và Martinair Holland. Nếu KLM Academy bay không thá» cung cấp Äủ các phi công Äá» KLM, sinh viên phi công của Há»c viá»n Martinair bay sẽ Äược giả Äá»nh.

sinh viên của chúng tôi bay vá»i các hãng hàng không khác nhau, bên trong và bên ngoài châu Ãu. Trong sá» những hãng hàng không bạn sẽ tìm thấy các hãng quá»c gia và cá», tàu sân bay trong khu vá»±c và Äiá»u hành doanh nghiá»p. Sinh viên, những ngÆ°á»i vẫn Äang chá» Äợi má»t công viá»c, sẽ Äược tá» chức vào tiêu chuẩn do Martinair Academy bay bằng viá»c Äào tạo thÆ°á»ng xuyên Äược gá»i là. Các khóa Äào tạo hàng tháng Äược cung cấp bá»i má»t Äá»i ngÅ© các tÆ°á»ng hãng hàng không, ngÆ°á»i Äã kiếm Äược dấu vết của há» á» các vá» trí lãnh Äạo trong ngành hàng không thÆ°Æ¡ng mại (MD-11, B767, B747).

Địa điểm

Lelystad

Martinair Flight Academy

Address
Emoeweg 4, 8218 PC Lelystad. The Netherlands
8218 PC Lelystad, Flevoland, Hà Lan
Điện thoại
+31 320 288 476