Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cheonan-si, Hàn Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Cheonan-si. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cheonan-si đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Cheonan-si. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cheonan-si đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

백석 원은 예수 그리스도의 복음과“진리가 너를 자유롭게 할 것이다”라는 은혜로운 선포에 뿌리를두고있다. (요한 복음 8:32) 우리 기관은 기독교 세계관을 바탕으로 기술, 지혜, 인격을 갖춘 글로벌 리더를 양성하고자합니다. 백석 연구소에는 백석 문화 대학교와 백석 대학교 2 개 대학과 백석 예술 대학 전문 대학이있다. ... Đọc thêm

백석 원은 예수 그리스도의 복음과“진리가 너를 자유롭게 할 것이다”라는 은혜로운 선포에 뿌리를두고있다. (요한 복음 8:32) 우리 기관은 기독교 세계관을 바탕으로 기술, 지혜, 인격을 갖춘 글로벌 리더를 양성하고자합니다. 백석 연구소에는 백석 문화 대학교와 백석 대학교 2 개 대학과 백석 예술 대학 전문 대학이있다. Đọc ít hơn