Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Gwangjin-gu, Hàn Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Gwangjin-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gwangjin-gu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Gwangjin-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gwangjin-gu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

In May 1946, Konkuk University was established as Chosen School of Politics (조선정치학관), a junior college for future political leaders, by Dr. Yoo Seok-chang.

In May 1946, Konkuk University was established as Chosen School of Politics (조선정치학관), a junior college for future political leaders, by Dr. Yoo Seok-chang. Đọc ít hơn