Hankuk University Of Foreign Studies

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Linh hồn của HUFS: Dấu hiệu của kỷ nguyên toàn cầu

Hankuk University Of Foreign Studies được thành lập năm 1954 để sản xuất ra những cá nhân tài năng có thể làm cho hiện đại hóa của Hàn Quốc và nguyên nhân của hòa bình thế giới. Dựa trên sự hiểu biết và tình yêu sâu sắc của nhân dân Hàn Quốc và nhân loại, tinh thần dũng mãnh của HUFS đã giúp Hàn Quốc thiết lập một vị thế lớn trên thế giới, khắc phục hậu quả quốc gia từ chiến tranh Triều Tiên.

HUFS sẽ tiếp tục làm việc vì hòa bình cho toàn thể nhân loại thông qua việc tìm kiếm sự thật và tạo ra một nền văn hoá mới. Điều này trước hết đòi hỏi phải tập trung tất cả các nguồn lực của mình vào việc bồi dưỡng nhân tài cho Hàn Quốc trên thế giới và cho thế giới tại Hàn Quốc.

Triết học Giáo dục

Lấy cảm hứng từ ý tưởng về dân chủ tự do, HUFS khuyến khích sự phát triển của cá nhân học sinh và xây dựng tính cách lãnh đạo của họ để biến họ thành những người có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Hàn Quốc và thế giới.

Trong quá trình này, nó không bao giờ xa khỏi tinh thần sáng lập của nó là "chân lý, hòa bình và sáng tạo." HUFS cũng đang chuyển sang thiết lập sự độc lập của mình như là một trường tư thục trong khi không bao giờ để mất bản chất của nó như một cơ sở giáo dục công lập.

Ngoài ra, HUFS còn muốn phân biệt mình với các tổ chức giáo dục đại học khác và duy trì sự khác biệt của nó, như được thể hiện trong tên trường học.

Tinh thần sáng lập

Sự thật: Những sự thật hướng dẫn cuộc sống của chúng ta như những chiếc beacon trên đường chân trời Chúng tôi cống hiến cuộc sống của mình để tìm kiếm sự thật và củng cố nền tảng của tất cả các nghiên cứu học thuật với ánh sáng của chân lý, mở rộng kiến ​​thức và kinh nghiệm về bản thân và thế giới.

Hòa bình: Các mối quan hệ cùng có lợi giữa các cá nhân, giữa các quốc gia, giữa nhân loại và thiên nhiên HUFS được dành cho trao đổi học thuật và văn hoá với các nhóm sắc tộc khác và những người ủng hộ các hệ tư tưởng khác để mở đường cho đối thoại và thỏa thuận của nhân loại, nhân loại có thể chung sống hòa bình và thịnh vượng

Sáng tạo: Khuyến khích nền văn hoá Hàn Quốc làm giàu cho thế giới HUFS thúc đẩy nền văn hoá Hàn Quốc làm giàu cho thế giới trong kỷ nguyên của sự cởi mở và đặt nền móng cho việc tạo ra một nền văn hoá mới phù hợp với xu thế toàn cầu hóa.

Triết học về Giáo dục

HUFS lấy được triết lý giáo dục theo tinh thần phương châm của Trường, Chân, Thiện và Sáng tạo . Học sinh được khuyến khích để nắm lấy lý tưởng của nền dân chủ tự do và để nuôi dưỡng ý thức cá nhân và sự lãnh đạo để góp phần làm giàu và thịnh vượng của quốc gia và thế giới nói chung.

Mục tiêu của HUFS

HUFS nuôi dưỡng những người dân giác ngộ với một viễn cảnh toàn cầu và các chuyên gia sáng tạo sẽ dẫn dắt sự kết hợp của các nền văn hoá thế giới trong tương lai. Học sinh được học về nghệ thuật tự do bao gồm nhân văn cũng như khoa học xã hội và tự nhiên để xây dựng nền tảng kiến ​​thức vững chắc.

Hơn nữa, sinh viên được đào tạo bằng một hoặc nhiều ngoại ngữ, một tính năng nổi bật và ưu tiên tại HUFS. Cùng với việc đào tạo ngôn ngữ là nghiên cứu về địa chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá khu vực ở các khu vực khác nhau trên thế giới, để nuôi dưỡng các công dân thực sự của thế giới.

Địa điểm

Seoul

Address
107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea
02450 Seoul, Seoul, Hàn Quốc

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn