Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nam-gu, Hàn Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nam-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nam-gu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nam-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nam-gu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Trường đại học Gwangju do nhà sáng lập tiến sĩ Kim In Gon thành lập vào năm 1980 với triết lý ‘Đào tạo nhân tài có Tri thức và có Lòng Chính trực’ là nhà trường tự hào là một trường danh tiếng, có đượ ... Đọc thêm

Trường đại học Gwangju do nhà sáng lập tiến sĩ Kim In Gon thành lập vào năm 1980 với triết lý ‘Đào tạo nhân tài có Tri thức và có Lòng Chính trực’ là nhà trường tự hào là một trường danh tiếng, có được dữ kiện giáo dục tối cao (tỷ lệ đảm bảo chuẩn 4 tiêu chí là Bảo đảm công nhân viên, Khuôn viên trường, Giảng viên, Tài sản cơ bản tạo ra lợi nhuận). Đọc ít hơn