Hong Kong Design Institute

Địa điểm

Hồng Kông

Address
Hong Kong Design Institute
3 King Ling Road, Tseung Kwan O,
New Territories

Hồng Kông, Hồng Kông