Hong Kong Institute of Vocational Education

Địa điểm

Hong Kong

Address
VTC International Development Office
14/F, VTC Tower, 27 Wood Road,
Wan Chai

Hong Kong, Hồng Kông

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.