Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Tegucigalpa, Honduras 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tegucigalpa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tegucigalpa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Tegucigalpa

Địa điểm
Honduras
Tegucigalpa
chúng tôiTecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập và không liên quan đến các đảng chính trị và tôn giáo. Nó được thành ...
ADEN là một mạng lưới giáo dục quốc tế được công nhận bởi ACBSP, có hoạt động chính là trường học của kinh doanh, được thành lập vào năm 1992. Đó là t...