Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất Isle of Man 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Isle of Man. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Isle of Man. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Isle of Man. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Isle of Man. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Isle of Man và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Isle of Man và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Isle of Man: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

UCM has a long-standing reputation for excellence in training and education on the Island. We are proud to have inspired, challenged and empowered our students over the years to make a positive impact ... Đọc thêm

UCM has a long-standing reputation for excellence in training and education on the Island. We are proud to have inspired, challenged and empowered our students over the years to make a positive impact on the world around them. We offer a broad range of courses, which includes academic, vocational and professional options, as well as leisure and recreation. FURTHER EDUCATION Our further education courses cover a broad range of subject areas including: construction, business, administration and IT; art, design & media; engineering & manufacturing motor vehicles; hairdressing & beauty therapy; health & care; childcare; hospitality & catering; computing & IT; general studies and sport. For more information, please see our Further Education Guide and Further Education page. Đọc ít hơn

The Institute of Directors (IoD) was founded in 1903, and within three years, we were awarded a Royal Charter to support, represent, and set standards for business leaders nationwide. We remain deeply ... Đọc thêm

The Institute of Directors (IoD) was founded in 1903, and within three years, we were awarded a Royal Charter to support, represent, and set standards for business leaders nationwide. We remain deeply proud of our Royal Charter, and it stays at the forefront of everything we do as an organization. Đọc ít hơn