Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Jerusalem, Israel 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Jerusalem. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jerusalem đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Jerusalem

Địa điểm
Israel
Jerusalem
The Hebrew University of Jerusalem is the #1 University in Israel and 67th in the world overall. The Mathematics and Computer Science departments are ...
The Hebrew University of Jerusalem, founded in 1918 and opened officially in 1925, is Israel’s premier university as well as its leading research inst...