Queen Noor Civil Aviation Technical College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

K m n thẩm quyền đào tạo kiểm soát không khí và các điều khoản khác của tài liệu tham khảo các dịch vụ hàng không. Ngoài kỹ thuật hàng không, chuyển không khí và kỹ thuật máy tính mạng>, và nhiều khóa học đặc biệt dành cho một số chức năng, bao gồm: hàng không: 1 trung tâm đào tạo. 2 kiểm soát không khí. viễn thông cố định 3. Thông tin thời tiết 4. A380 WAKE Turbulence 5. PBN - Navigation Trung tâm Đào tạo An toàn Air Performance Dựa: 1. ICAO SMS Trung tâm đào tạo: 1. các chuyến bay Altsarikh. FPO

Địa điểm

Amman

Address
AMMAN CIVIL AIRPORT - MARKA ASHAMALYEH
Amman, Thủ đô Amman, Jordan