Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kokshetau, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kokshetau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kokshetau đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kokshetau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kokshetau đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Sh. Ualikhanov Kokshetau State University is one of the leading regional universities in Northern Kazakhstan. It is more than 50 years in the lead of the education system. The university was establish ... Đọc thêm

Sh. Ualikhanov Kokshetau State University is one of the leading regional universities in Northern Kazakhstan. It is more than 50 years in the lead of the education system. The university was established in 1996. Today Sh. Ualikhanov Kokshetau State University is a modern, actively developing higher education institution with a worthy tradition, great potential and serious plans for the future. Đọc ít hơn