Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kosovo 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Kosovo. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kosovo. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Kosovo và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Kosovo và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Kosovo: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Kosovo

Địa điểm
Kosovo
Welcome to IBCM, a unique college which prides itself on fresh ways of thinking, learning, and applying knowledge. Based in our two beautiful, modern ...
The RIT Kosovo (A.U.K) is Kosovo's only private, nonprofit higher education institution which teaches entirely in the English language. It is also the...