Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hawally, Kuwait 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hawally. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hawally đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hawally. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hawally đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Established in 2004, ACK is one of the first private universities in Kuwait. The College offers world-class higher education on home ground through international learning partnerships. Courses of st ... Đọc thêm

Established in 2004, ACK is one of the first private universities in Kuwait. The College offers world-class higher education on home ground through international learning partnerships. Courses of study are available at diploma and bachelor degree levels and in specializations within Engineering, Business, Aviation and Maritime studies. Đọc ít hơn