Đọc Mô tả chính thức

Tất cả các giáo viên của chúng tôi có trình độ cao và có độ trong giáo dục, ngôn ngữ ngữ văn tiếng Anh từ các trường đại học trên toàn thế giới. Các giáo viên không ngừng cải tiến trong hình giảng dạy, ngôn ngữ, kinh doanh hội nghị. Chúng tôi đang hướng tới các kỹ thuật giảng dạy hiệu quả nhất và hiện đại để đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó trình độ của giáo viên, họ có tính cách sinh động để làm cho tất cả những bài học cả hai chuyên nghiệp và thú vị. Chúng tôi tập trung vào giảng dạy tương tác và tập trung vào truyền thông rất nhiều, do đó tất cả các bài học liên quan chặt chẽ với các tình huống thực tế đời sống để chuẩn bị học sinh cho giao tiếp thực sự khi làm việc hoặc đi du lịch.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Trường này cũng cung cấp: