Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Brickfields, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Brickfields. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Brickfields đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Brickfields. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Brickfields đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Welcome to Methodist College Kuala Lumpur – a College where values and tradition meet excellence in education! For over 37 years, Methodist College Kuala Lumpur (MCKL) has been providing quality, holi ... Đọc thêm

Welcome to Methodist College Kuala Lumpur – a College where values and tradition meet excellence in education! For over 37 years, Methodist College Kuala Lumpur (MCKL) has been providing quality, holistic education in the best of Methodist tradition. Đọc ít hơn