Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Penang, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở George Town. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở George Town đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong George Town

Địa điểm
Malaysia
George Town
RCSISinh viên tốt nghiệp được cấp bằng y khoa của Đại học Quốc gia Ireland. Bằng cấp như vậy được quốc tế nổi tiếng và một dấu hiệu về chất lượng và s...
Đại học Nhân dân Đại học Mở Wawasan (wou) được thành lập vào năm 2006 với một mục tiêu duy nhất và trách nhiệm xã hội - để cung cấp làm việc Malaysia ...
Điểm cao hơn. Điểm tốt hơn. Trường học tốt hơn. Làm thế nào Chúng tôi giúp sinh viên: Test Prep khóa học gia sư tin On-Demand Bài tập về nhà giúp Tu...
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Là một tổ chức độc đáo, cung cấp cả các chương trình học tập trong hai cơ sở của chúng tôi, Putrajaya Campus và Mu...