Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kuala Sungai Baru, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kuala Sungai Baru. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kuala Sungai Baru đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kuala Sungai Baru. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kuala Sungai Baru đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Kolej Universiti Islam Melaka, better known as KUIM, is a wholly-owned Institution of Higher Learning for the Malacca State Government established under the IPTS Act 1996.

Kolej Universiti Islam Melaka, better known as KUIM, is a wholly-owned Institution of Higher Learning for the Malacca State Government established under the IPTS Act 1996. Đọc ít hơn
Kuala Sungai Baru