Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Selangor, Malaysia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Selangor. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Selangor đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Selangor

Địa điểm
Malaysia
Selangor
Established in 1997, UNITAR International University (UNITAR) is a visionary and well-governed institution, known for being the first virtual universi...
Xiamen University Malaysia (XMUM) is the first overseas campus set up by a renowned Chinese university and the first Chinese university branch campus ...
Established in 2008, Douglas Business School (DBS) is part of the Douglas Institute of Higher Education Group providing quality higher education and p...