Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Subang Jaya, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Subang Jaya. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Subang Jaya đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Subang Jaya

Địa điểm
Malaysia
Subang Jaya
Đại học Monash (lớn nhất nước Úc) hiện được xếp hạng 58 trên toàn cầu trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS! Hãy đến, khám phá và khám phá các lựa c...
Đại học Taylor là một thành viên của Tập đoàn Giáo dục của Taylor, mà còn bao gồm Cao đẳng Taylor, Trường Quốc tế Garden, Úc Trường quốc tế Malaysia, ...
Westminster International College (WIC) là một bộ phận của London School of Commerce Group of Cao đẳng. Là một bộ phận của tập đoàn LSC, WIC cung cấp ...