Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Chihuahua, Mexico 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Chihuahua. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chihuahua đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Chihuahua

Địa điểm
Mexico
Chihuahua
Các Đại học tự trị Chihuahua (UACH) là một tổ chức giáo dục đại học có trụ sở tại Chihuahua, Mexico. Đó là chỗ cao nhất của việc học ở nhà nước và các...
Tecnológico de Monterrey được tạo ra để phát triển các nhà lãnh đạo có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ vào một nền giáo dụ...
CHÚNG TÔI LÀ AI? Chúng tôi là một cơ sở giáo dục với một mô hình độc đáo trên thế giới về tính linh hoạt và trao quyền cung cấp cho học sinh vì nó c...