Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Jalisco, Mexico 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Jalisco. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jalisco đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

8 Kết quả trong Jalisco

Địa điểm
Mexico
Jalisco
Tecnológico de Monterrey được tạo ra để phát triển các nhà lãnh đạo có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ vào một nền giáo dụ...
CHÚNG TÔI LÀ AI? Chúng tôi là một cơ sở giáo dục với một mô hình độc đáo trên thế giới về tính linh hoạt và trao quyền cung cấp cho học sinh vì nó c...
Giới thiệu về IPADEIPADE Business School được thành lập năm 1967 bởi một nhóm các doanh nhân nổi tiếng với mục tiêu phát triển các nhà lãnh đạo tương ...
chúng tôiTecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập và không liên quan đến các đảng chính trị và tôn giáo. Nó được thành ...
Chúng ta đang sống trong thời đại mà quản trị doanh nghiệp không thể thu hẹp trong quản lý đơn giản, nơi các nhà lãnh đạo kêu gọi một tầm nhìn toàn di...
Đại học tự hào là người Mexico triệt để, đồng thời nhấn mạnh đến định hướng của nó đối với giáo dục quốc tế. UAG có một số cơ sở giáo dục tốt nhất tro...
Tự tạo là một nhà lãnh đạo toàn cầu tổ chức tại Mỹ Latin trên lĩnh vực giáo dục quốc tế. Trường học tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi nằm trên toàn nước...
Đại học Pan Mỹ được thành lập vào năm 1967 như là một trường kinh doanh. Các nhóm ban đầu của các viện nghiên cứu và các doanh nhân sinh con trong năm...