Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Puebla, Mexico 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Puebla. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Puebla đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

5 Kết quả trong Puebla

Địa điểm
Mexico
Puebla
Tecnológico de Monterrey được tạo ra để phát triển các nhà lãnh đạo có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ vào một nền giáo dụ...
CHÚNG TÔI LÀ AI? Chúng tôi là một cơ sở giáo dục với một mô hình độc đáo trên thế giới về tính linh hoạt và trao quyền cung cấp cho học sinh vì nó c...
chúng tôiTecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập và không liên quan đến các đảng chính trị và tôn giáo. Nó được thành ...
về IESDE Các Viện nghiên cứu cao cấp về Quản lý (IESDE) Đó là nhiều hơn so với một trường chuyên về kinh doanh quản lý cấp cao: một không gian để thay...
Về IPBS Các đối tác quốc tế của Trường Kinh doanh (IPBS) là một tập đoàn của các trường kinh doanh hàng đầu ở Boston (MA, USA), Dublin (Ireland), Lanc...