Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở San Luis Potosi, Mexico 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở San Luis Potosi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở San Luis Potosi đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong San Luis Potosi

Địa điểm
Mexico
San Luis Potosi
Tecnológico de Monterrey được tạo ra để phát triển các nhà lãnh đạo có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ vào một nền giáo dụ...
CHÚNG TÔI LÀ AI? Chúng tôi là một cơ sở giáo dục với một mô hình độc đáo trên thế giới về tính linh hoạt và trao quyền cung cấp cho học sinh vì nó c...