Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ulaanbaatar, Mông Cổ 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ulaanbaatar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ulaanbaatar đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Ulaanbaatar

Địa điểm
Mông Cổ
Ulaanbaatar
Being as the sole university, Mongolian University of Life Sciences (MULS) distinctively focuses on education, research, and innovation in the field o...
Từ khi thành lập vào năm 1924, IFE đã là một trong những trung tâm phát triển kinh tế và kinh doanh hàng đầu ở Mông Cổ cung cấp các chương trình chất ...