Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Durban, Cộng hòa Nam Phi 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Durban. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Durban đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Durban

Địa điểm
Cộng hòa Nam Phi
Durban
Hồ sơ công tyThe TEFL Academy có một số chuyên gia EFL hàng đầu thế giới hợp tác với chúng tôi để cung cấp các khóa học TEFL tốt nhất hiện có trên toà...
ABOUT AFDA 5 FULLY EQUIPPED CAMPUSES | 2000 STUDENTS | 7 DEGREES | OVER 150 FULL-TIME ACADEMIC & ADMIN STAFF | OVER 200 INDUSTRY PROFESSIONALS AS ...
Inscape tin trong việc cung cấp các sản phẩm giá trị định hướng để đảm bảo sự phát triển đa dạng của các ngành sáng tạo và ngành công nghiệp nói chung...
Vega được thành lập năm 1999 ghi nhận những trọng tâm toàn cầu chuyển dịch theo hướng lãnh đạo thương hiệu và quản lý và nhu cầu ngày càng tăng cho cá...
Một nền giáo dục trong thiết kế không khác so với thiết kế riêng của mình. Nó cần được quy hoạch tốt, hiện đại, và trên tất cả, sáng tạo. Đó là triết ...
Regent Business School (RBS) đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quản lý giáo dục ở miền Nam châu Phi. RBS được đăng ký như là một t...