Emendy Multimedia Technology Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi kết hợp "Phương pháp tiếp cận mới" trong phương pháp giảng dạy của mình, hấp dẫn, thú vị và phù hợp với xu hướng và công nghệ hiện tại của ngành.

Chúng tôi hiểu rằng nghệ thuật và âm nhạc là những lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo, do đó sinh viên cần phải tham gia thực tế vào các môn học này. Chúng tôi thực hiện theo phương pháp thực hành trong các bài giảng của mình và cung cấp cho sinh viên nhiều kinh nghiệm thực tế nhất có thể.

Phương pháp hoạt động của EMENDY là tập trung vào mục tiêu cuối cùng là việc làm. Mục tiêu này được thể hiện rõ ràng trong cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng tài liệu khóa học của chúng tôi, hỗ trợ viên chuyên nghiệp và các mối quan hệ trong ngành âm nhạc của chúng tôi.

Nội dung khóa học và chủ đề của chúng tôi được xem xét cẩn thận và có hệ thống với mục tiêu chính này.

Địa điểm

Pretoria

Address
1043 Pretorius Street. Hatfield, Pretoria,
Gauteng

Pretoria, Gauteng, Cộng hòa Nam Phi

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn