Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Mabopane, Cộng hòa Nam Phi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Mabopane. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mabopane đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Mabopane. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mabopane đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Tshwane South TVET College (TSC) is a registered public Technical and Vocational Education and Training College in terms of the Continuous Education Training Act (CET Act No.16 of 2006).

Tshwane South TVET College (TSC) is a registered public Technical and Vocational Education and Training College in terms of the Continuous Education Training Act (CET Act No.16 of 2006). Đọc ít hơn