Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Mthatha, Cộng hòa Nam Phi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Mthatha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mthatha đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Mthatha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mthatha đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Walter Sisulu University was established on 1 July 2005 through a merger of the former Border Technikon, Eastern Cape Technikon, and Transkei University. WSU is a comprehensive university established ... Đọc thêm

Walter Sisulu University was established on 1 July 2005 through a merger of the former Border Technikon, Eastern Cape Technikon, and Transkei University. WSU is a comprehensive university established in terms of the Higher Education Act, 1997 (Act No. 101 of 1997), as amended. Đọc ít hơn