Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Roodepoort, Cộng hòa Nam Phi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Roodepoort. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Roodepoort đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Roodepoort. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Roodepoort đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The International College of Bible and Missions began in January 2000 through Dr Stewart Snook's vision (ICBM's first principal).

The International College of Bible and Missions began in January 2000 through Dr Stewart Snook's vision (ICBM's first principal). Đọc ít hơn