Crown Institute Of Studies

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được thành lập vào năm 1972, Crown là một trong những học viện đại học hoạt động lâu nhất của New Zealand cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực Lữ hành và Du lịch, Khách sạn, Y tế và Sức khỏe, Máy tính và Kinh doanh.

Chúng tôi đã định hình và chuẩn bị cho sinh viên của mình sự nghiệp trong những lĩnh vực thú vị này trong hơn 40 năm, và chúng tôi đam mê và hiểu biết trong những lĩnh vực này. Chúng tôi duy trì mối liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp giúp chúng tôi duy trì các khóa học của mình hiện tại và tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên của chúng tôi.

Địa điểm

Trực tuyến New Zealand

Address
Anzac Avenue,80
1010 Auckland, Auckland, New Zealand

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn