Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Irkutsk Oblast, Nga 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Irkutsk Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Irkutsk Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Irkutsk Oblast

Địa điểm
Nga
Irkutsk Oblast
Irkutsk National Research Technical University (INRTU) is located in the city of Irkutsk, 75 km away from the pearl of Siberia – the lake Baikal. INRT...
Irkutsk State University Linguistic ngày trở lại vào năm 1948. Trước đây mặc tên: Irkutsk State Pedagogical Viện Ngoại ngữ, Irkutsk State Viện Sư phạm...