Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Irkutsk Oblast, Nga 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Irkutsk Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Irkutsk Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Irkutsk Oblast

Địa điểm
Nga
Irkutsk Oblast
Irkutsk National Research Technical University (INRTU) nằm ở thành phố Irkutsk, cách ngọc trai Siberia - hồ Baikal 75 km. INRTU ngày nay là một trung ...
Irkutsk State University Linguistic ngày trở lại vào năm 1948. Trước đây mặc tên: Irkutsk State Pedagogical Viện Ngoại ngữ, Irkutsk State Viện Sư phạm...