Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Novosibirsk Oblast, Nga 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Novosibirsk Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Novosibirsk Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Novosibirsk Oblast

Địa điểm
Nga
Novosibirsk Oblast
Novosibirsk State University (Nga), nằm ở trung tâm của Akademgorodok, là một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới thuộc Chi nhánh Siberia của Học ...