Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kanji, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kanji. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kanji đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kanji. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kanji đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Kanazawa Seiryo University is a private university in Kanazawa City, Ishikawa Prefecture, which is located in the Hokuriku region of Japan. Formerly known as Kanazawa College of Economics, it was foun ... Đọc thêm

Kanazawa Seiryo University is a private university in Kanazawa City, Ishikawa Prefecture, which is located in the Hokuriku region of Japan. Formerly known as Kanazawa College of Economics, it was founded in 1967 by Inaoki Incorporated Educational Institution. Its name was changed to Kanazawa Seiryo University in 2002, and a graduate school was established in the same year. With the creation of the Faculty of Human Sciences in 2007 and the Faculty of Humanities in 2016, Kanazawa Seiryo University now has a Faculty of Economics, a Faculty of Human Sciences, a Faculty of Humanities, and a graduate school. Đọc ít hơn