Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Yokohama, Nhật Bản 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Yokohama. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yokohama đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Yokohama

Địa điểm
Nhật Bản
Yokohama
YDC, Yokohama Design College , là một trong những trường dạy nghề hàng đầu về thiết kế dạy học, cũng nổi tiếng ở Nhật Bản cho giáo dục tiếng Nhật cấp ...
IMPM LÀ GÌ?IMPM là một chương trình quốc tế cho các nhà quản lý dẫn đến bằng thạc sĩ. Chương trình cốt lõi là một bộ năm mô-đun trong 10 ngày, mỗi mô-...
YNU Trains thanh niên để Act trên một sân khấu toàn cầu, Đóng góp cho xã hội, và Hãy thực hành. Đại học Quốc gia Yokohama là trong năm 137 kể từ khi b...