Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Managua, Nicaragua 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Managua. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Managua đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Managua

Địa điểm
Nicaragua
Managua
chúng tôiTecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập và không liên quan đến các đảng chính trị và tôn giáo. Nó được thành ...
FSD đạt được các mục tiêu do cộng đồng định hướng thông qua việc phát triển tài sản và trao đổi quốc tế ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La tinh. NHỮNG G...