Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ô-Man 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Oman. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Oman. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Oman và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Oman và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Oman: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

11 Kết quả trong Oman

Địa điểm
Oman
Divan International came into existence 18 years ago. It is an accredited and licensed platform that is arguably the best leading cultural exchange, e...
Exeed School of Business and Finance is an institution of higher learning based out of UAE, to bring in the quality education of American institutes o...
Stafford was formed in 1993, in the UAE, with the sole intention of providing distance education assistance to the business professionals in the Middl...
The history of the German University of Technology (GUtech) can be traced back to 2003 when visionary Omanis contemplated the establishment of a high-...
The origin of Gulf College (GC) dates back to 1990 when it was established as a professional and vocational training provider in the Sultanate of Oman...
The Modern College of Business and Science (MCBS) in the Sultanate of Oman is a private College licensed by the Ministry of Higher Education and estab...
The history of the German University of Technology (GUtech) can be traced back to 2003 when visionary Omanis contemplated the establishment of a high-...
Netherlands Maritime University is a specialized training and educational institute for the maritime industry. NMU offers a Master of Science in Shipp...
Muscat University is innovative and entrepreneurial with close connections to the business communities of Oman and the wider region. Its programmes co...
Hindustan College of Engineering, started in the year 1985, was conferred the "University Status" by University Grants Commission (UGC), Government of...
MDCI works in the United Kingdom, Middle East and Africa providing logistical, administration and marketing support for postgraduate academic programm...