Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở vùng lãnh thổ Palestine 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Nhà nước Palestine. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nhà nước Palestine. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Nhà nước Palestine và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Nhà nước Palestine và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Nhà nước Palestine: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Nhà nước Palestine

Địa điểm
Nhà nước Palestine
dtykstkyAMIDEAST is a leading American non-profit organization engaged in international education, training and development activities in the Middle E...
Palestine Polytechnic University (PPU) has witnessed quantum leaps in a short three-decade time during which it had been developed from a community co...
The idea of establishing a university in the city of Hebron became firmly-established in the minds of a group of its enlightened citizens headed by th...
Birzeit University was initially established as a school in 1924 by Ms. Nabiha Nasir (1891– 1951), a member of a pioneering family of Palestinian educ...