Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Angers, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Angers. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Angers đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Angers

Địa điểm
Pháp
Angers
Esaip là một trường Cao học Kỹ thuật đề xuất một khóa học tổng quát 3 năm dựa trên tổng quát, bắt đầu ở cấp độ Bắc 2 hoặc khóa học 5 năm, bắt đầu ở cấ...
Université Catholique de l'Ouest là 140 tuổi: ban đầu là một trường đại học thời Trung cổ thành lập vào năm 1373, sau đó được mở cửa trở lại vào năm 1...
Nếu đó là mong muốn của bạn để nghiên cứu tại Pháp, trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghề trồng nho, kinh doanh nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, môi...