Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Anglet, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Anglet. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Anglet đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Anglet

Địa điểm
Pháp
Anglet
Một trường đại học đa ngànhĐại học Pau và Pays de l'Adour (UPPA) là một trường đại học đa ngành bao gồm ba lĩnh vực nghiên cứu chính:Luật, kinh tế, ki...
IAE Pau-Bayonne Graduate School of Management cung cấp các khóa học sau đại học về quản lý tại Đại học Pau và Pays de l'Adour (UPPA).IAE cung cấp 17 c...