The Business Analytics Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

The Business Analytics Institute ( BAI ) là một nhà cung cấp dịch vụ chuyên giúp cả người quản lý và ban lãnh đạo cải thiện khả năng đưa ra các quyết định khó khăn của họ.

Chúng tôi là Đối tác, Giáo sư được mời và Cộng sự của Viện với hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành, tư vấn và Giáo dục điều hành.

Chúng tôi đã làm việc cho nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm Apple, Cegid, IBM, Oracle, SAP và SAS trên bốn châu lục, đồng thời dẫn đầu hàng chục sứ mệnh cho các nhóm tư vấn Big 4 về tài chính, khoa học sức khỏe, sản xuất, viễn thông và dịch vụ công.

The Business Analytics Institute hợp tác với ba loại tổ chức trong việc thực hiện sứ mệnh của chúng tôi: Các trường Đại học và Trường Đại học Kinh doanh muốn nâng cao chuyên môn của họ trong phân tích kinh doanh; Các đơn vị tư vấn tư nhân cung cấp kiến thức chuyên môn cụ thể về thương mại, cũng như hỗ trợ hậu cần trong việc tổ chức các sự kiện của Viện ở Châu Âu và Châu Á; Người chỉnh sửa phần mềm cung cấp phần mềm và hỗ trợ thực hiện các hoạt động đào tạo của chúng tôi.

Địa điểm

Saint-Martin-d'Uriage

Address
66 les Rapeaux - St Martin d’Uriage (38410) - France
38410 Saint-Martin-d'Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, Pháp

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: