Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Limoges, Pháp 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Limoges. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Limoges đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Limoges

Địa điểm
Pháp
Limoges
Created in 1987 by the Chamber of Commerce and Industry of Limoges, Groupe 3iL is composed of 2 high schools : 3iL Ingénieurs and 3iL Academy, which i...