Studio Berçot

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Studio Berçot là má»t công ty Äào tạo tÆ° nhân Äược thành lập nÄm 1954, có trụ sá» tại Paris và liên quan Äến các trÆ°á»ng thá»i trang Pháp.

lá»ch sá»­

Studio Berçot Äược thành lập bá»i bà Suzanne Berçot vào nÄm 1955.

Cô Äào tạo chủ yếu là thiết kế thá»i trang.

Marie Rucki, cá»±u sinh viên của cô sau Äó là trợ lý, Äã lấy lại nó vào nÄm 1971.

Trong khi duy trì nhân vật gá»c cÆ¡ bản của nó, nó phát triá»n sá»± sáng tạo và kiá»u dáng. Ká» từ Äó, nhiá»u chuyên gia thá»i trang, á» cuá»i Studio Berçot , Äã có sá»± nghiá»p quan trá»ng và Äược chú ý.

chương trình giáo dục

Viá»c Äào tạo Äược trải rá»ng trong ba nÄm: hai nÄm của các khóa há»c thá»±c tế và lý thuyết, má»t nÄm thứ ba há»i nhập chuyên nghiá»p.

Tất cả các khóa há»c Äược kết ná»i và dá»± Äá»nh há»i tụ vá» má»t tÆ° duy thá»i trang gần vá»i thá»±c tế hÆ¡n.

á» mức Äá» thá»±c tế, Äó là má»t câu há»i xác Äá»nh nÄng khiếu của má»i ngÆ°á»i Äá» thụ thai và Äá» khuếch tán tầm nhìn cá nhân của má»t môi trÆ°á»ng áp dụng cho thẩm mỹ của thá»i trang.

106258_Immagine.jpg

Địa điểm

Paris

Address
Rue des Petites Écuries,29
75010 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: